Obozy golfowe - golf - zagraj w golfa w Jędrzejowicach pod Górą Ślęża - Panuje tu niespotykany klimat

Idź do spisu treści

Menu główne

Obozy golfowe

READY GO > Polecamy

Zapraszamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w wakacyjnych obozach golfowych, organizowanych przez Gorko Golf & Country Club.
Program pobytu obejmuje: indywidualne i grupowe zajęcia z trenerem, trening samodzielny, grę na polu oraz udział w turniejach golfowych. Przewidziane są też dodatkowe atrakcje: wyjazd do Aquaparku w Bielawie, do kina, turniej wakacyjny.


Regulamin Wakacyjnych Obozów Golfowych dla juniorów
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik obozu ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile
nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę lub lekarza.
3. Uczestnik ma obowiązek punktualnie stawiać się na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć.
4. Uczestnik zobowiązany jest dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu zamieszkania

i poza jego terenem (rodzice odpowiedzialni są za szkody wyrządzone przez dzieci)
5. Bezwzględnie obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu oraz stosowania innych używek.
6. Uczestnikowi nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren bez wiedzy wychowawcy.
7. Uczestnik musi się stosować do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów.
8. Uczestnik powinien odnosić się z szacunkiem do osób starszych i kolegów.
9. Uczestnik musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia zagrożenia
dla życia i zdrowia innych ma obowiązek natychmiast poinformować wychowawcę.
10. Uczestnik ma obowiązek stosować się do poleceń wychowawcy i kierownika obozu.
11. Uczestnik ma prawo do udziału we wszystkich zajęciach programowych.
12. Uczestnik ma prawo publicznie wyrażać poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy.
13. Uczestnik ma prawo do radosnego i bezpiecznego wypoczynku.

Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować:
upomnienie
naganę
powiadomienie rodziców
wydalenie z obozu i pokrycie kosztów transportu przez rodziców
Wakacje z golfem
Zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu "Krzyżowa"
Akademia Golfa na polu golfowem GG&CC

Plan pobytu:
Dzień 1:
8.00 Śniadanie w hotelu Krzyżowa
8.45 Wyjazd z hotelu na ole golfowe GG&CC
9.00 Początek zajęć z instruktorem
Przedstawienie krótkiej gry oraz podstaw swingu
Trening z podstaw swingu
gra na polu 9-dołków
przerwa na lunch
gra na polu 9-dołków
Trening samodzielny putting, chipping
17.30 Powrót do hotelu Krzyżowa
18.00 Obiadokolacja
Dzień 2:
8.00 Śniadanie w hotelu Krzyżowa
8.45 Wyjazd z hotelu na pole golfowe GG&CC
9.00 Początek zajęć z instruktorem
Zapoznanie sie z zasadami i etykietą golfową - lekcja z instruktorem
Podstawy swingu
Trening samodzielny – gra na 9-dołkach
Przerwa na lunch
Indywidualna gra na polu 9-dołkowym
17.30 Powrót do hotelu Krzyżowa
18.00 Obiadokolacja
Dzień 3:
8.00 Śniadanie w hotelu Krzyżowa
8.45 Wyjazd z hotelu na pole golfowe GG&CC
9.00 Początek zajęć z instruktorem
Krótka gra - putting, chipping
Trening samodzielny putting, chipping
Turniej I-szy Wakacyjny 9-dołkówy Kontrolny
Przerwa na lunch
Druga polłowa Turnieju Kontrolnego 9-dołków
17.30 Powrót do hotelu Krzyżowa
18.00 Obiadokolacja
Dzień 4:
8.00 Śniadanie w hotelu Krzyżowa
8.45 Wyjazd z hotelu na pole golfowe GG&CC
9.00 Początek zajęć z instruktorem
Krótka gra - bunkier i podstawowe problemy i blędy na polu - lekcja z trenerem
Trening uderzenia z piasku
Gra na polu 9-dołków
Przerwa na lunch
Trening samodzielny z podstaw swingu
Indywidualna gra na polu 9-dołkowym
17.30 Powrót do hotelu Krzyżowa
18.00 Obiadokolacja
Dzień 5:
8.00 Śniadanie w hotelu Krzyżowa
8.45 Wyjazd z hotelu na pole golfowe GG&CC
9.00 Początek zajęć z instruktorem
Krótka gra - bunkier
Trening samodzielny uderzenia na driving range
Swing analiza z instruktorem
Trening samodzielny z podstaw swingu
Indywidualna gra na polu 9-dołkowym
17.30 Powrót do hotelu Krzyżowa
18.00 Obiadokolacja
Dzień 6:
8.00 Śniadanie w hotelu Krzyżowa
8.45 Wyjazd z hotelu na pole golfowe GG&CC

9.00 Początek zajęć z instruktorem
Krótka gra - putting, chipping
Trening samodzielny putting, chipping
Turniej Finałowy netto stb. 2X9 dołków
Trening samodzielny z podstaw swingu
17.30 Powrót do hotelu Krzyżowa
18.00 Obiadokolacja

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego